29.05.2017

Diabeetiline jalg vajab igapäevast hoolt ja järelevalvet

Kadri Penjam

Ida-Tallinna Keskhaiglas patsiente vastu võttev veresoontekirurg Veronika Palmiste kinnitab, et diabeetikutele on esmatähtis hoida haigus kompenseeritud ja veresuhkur normi piires.

„Pikaajaline diabeet toob kaasa kogu organismi hõlmavaid tüsistusi – näiteks silmade, neerude ja veresoonkonda hõlmavaid probleeme. Mida paremini veresuhkru tase kontrolli all hoida, seda kaugemale tulevikku on võimalik tüsistusi lükata,“ kinnitab veresoontekirurg.

29.05.2017

Диабетическая стопа требует ежедневного ухода и заботы

Кадри Пенъям

Ангиохирург Вероника Пальмисте, которая принимает пациентов в Восточно-таллиннской центральной больнице, заверяет, что для людей с сахарным диабетом важнее всего компенсация болезни и удержание сахара в пределах нормы.

"Со временем диабет приводит к множественным осложнениям. Могут быть затронуты, например, глаза, почки и кровеносная система. Чем лучшего контроля над уровнем сахара удается добиться, тем позднее проявятся осложнения", - заверила ангиохирург.

29.05.2017

Veresuhkru mõõtmise põhitõed – mida jälgida?

Kadri Penjam

Kuidas selgeks teha, kas minu glükomeeter on töökorras? Miks näitavad erinevad glükomeetrid samal ajal erinevat tulemust? Kuidas on korrektne veresuhkrut mõõta? Nendele ja veel nii mõnelegi teisele küsimusele püüame leida vastuse.

Linus Medicali esindaja Anna Nukka sõnul tuleb veresuhkru mõõtmisel järgida põhireegleid, mis esmapilgul tunduvad ehk lihtsad ja loogilised, kuid vajavad siiski ülekordamist.

Puhtad käed ja usaldusväärne glükomeeter

29.05.2017

Основные правила измерения сахара в крови – на что обращать внимание?

Кадри Пенъям

Как определить, исправен ли глюкометр? Почему разные глюкометры показывают разные результаты? Как правильно измерять сахар в крови? Попробуем найти ответ на эти и другие вопросы.

По словам представителя Linus Medical Анны Нукка, при измерении сахара в крови следует придерживаться основных правил, которые на первый взгляд кажутся простыми и логичными, но все же нуждаются в повторении.

Чистые руки и надежный глюкометр

29.05.2017

Diabeet ei välista turvalist beebiootust

Kadri Penjam

Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus patsiente vastu võttev ämmaemand Annaliisa Kruutmann kinnitab, et diabeet kui haigus ei ole iseenesest järglaste saamisel takistuseks. Küll aga peab olema diabeetiku rasedus planeeritud ning haigus kompenseeritud – seda selleks, et tagada lapse igakülgne areng raseduse planeerimisest sünnituseni.

29.05.2017

Сахарный диабет не исключает безопасного вынашивания ребенка

Кадри Пенъям

Работающая в женской клинике Восточно-таллиннской центральной больницы акушер Анналийза Круутманн заверяет, что сам по себе сахарный диабет не мешает вынашиванию детей.  Зато беременность женщины с сахарным диабетом требует планирования, и болезнь должна быть компенсирована, чтобы гарантировать гармоничное развитие ребенка на протяжении всей беременности.

30.01.2017

Kuidas süstida diabeetikut säästes?

Kadri Penjam

Igapäevane korduv süstimine on diabeetiku elu loomulik osa. Ilma insuliinita ei saa, kuid teadlikult ja oskuslikult tegutsedes on süstimine valutu ning traumeerib vähem.

Ida-Tallinna Keskhaiglas patsiente nõustav diabeediõde Marje Klauks kinnitab, et kuigi diabeetikud  süstivad end igapäevaselt, valitseb siiani patsientide seas väärarusaamu, mida tuleb vastuvõtul üha uuesti üle korrata.

30.01.2017

Как правильно выполнять инъекции больным с сахарным диабетом

Кадри Пенъям

Ежедневные неоднократные инъекции являются естественной частью жизни человека с сахарным диабетом.  Без инсулина нельзя, и если действовать правильно, то инъекции будут безболезненными и минимально травмирующими. 

Медицинская сестра диабетологического профиля Марье Клаукс, консультирующая пациентов в Восточно-таллиннской центральной больнице, отметила, что среди пациентов до сих пор бытуют мифы, которые приходится постоянно опровергать.

30.01.2017

Diabeetik vajab tasakaalustatud menüüd  

Diabeedi korral on oluline selgeks teha, millist tüüpi diabeeti patsient põeb, kas on lisaks kaasuvaid haigusi ning sellest lähtuvalt panna paika just temale sobilik toitumisplaan. See, kui mitmekülgselt diabeetik toitub, paneb aluse tema tervislikule seisukorrale ja toetab elukestvat haigusega toimetulekut.

30.01.2017

Больному сахарным диабетом требуется сбалансированное меню 

При сахарном диабете важно определить тип диабета, есть ли сопутствующие заболевания, и уже исходя из этого составляектся индивидуальный план питания.  От того, насколько разнообразно меню человека с сахарным диабетом, зависит его здоровье и повседневная жизнь.

Lehed