09.01.2018

Karel Georg Nõmm: „Diabeet ei ole takistanud mul unistusteni jõudmist“

Kadri Penjam

18aastane jalgrattur Karel Georg Nõmm leiab kiires elutempos aega tegeleda lisaks õppimisele Nõmme Gümnaasiumis ka tipptasemel rattaspordiga. Ja seda hoolimata diabeedist, sest nagu noormees ise ütleb – tuleb vaid ise pingutada ning seada endale eesmärke!

09.01.2018

Карел Георг Нымм: "Сахарный диабет не помешал мне осуществить свои мечты"

Кадри Пенъям

Несмотря на сахарный диабет, 18-летний велосипедист Карел Георг Нымм помимо учебы в Нымемской Гимназии находит время заниматься своим любимым видом спорта.  Как говорит сам молодой человек - нужно только прилагать усилия самому и ставить цели!

09.01.2018

Diabeetiku silmade tervis peegeldab organismi üldseisundit

Kadri Penjam

Pikaajaliselt diabeeti põdevate patsientide elukvaliteedis mängib olulist rolli silmade tervis. Kroonilise haiguse kontrolli all hoidmine annab võimaluse aeglustada silmades tekkivaid muutusi,   selleks et ennetada tõsiste tüsistuste teket, tuleks aga külastada regulaarselt silmaarsti.

09.01.2018

Здоровье глаз больного сахарным диабетом отражает общее состояние организма

Кадри Пенъям

На качество жизни человека, страдающего сахарным диабетом, в значительной мере влияет здоровье глаз. От того, насколько хорошо удается контролировать хроническое заболевание, зависит скорость изменений, которые происходят с глазами. Для предотвращения серьезных осложнений следует регулярно посещать окулиста.

29.05.2017

Diabeetiline jalg vajab igapäevast hoolt ja järelevalvet

Kadri Penjam

Ida-Tallinna Keskhaiglas patsiente vastu võttev veresoontekirurg Veronika Palmiste kinnitab, et diabeetikutele on esmatähtis hoida haigus kompenseeritud ja veresuhkur normi piires.

„Pikaajaline diabeet toob kaasa kogu organismi hõlmavaid tüsistusi – näiteks silmade, neerude ja veresoonkonda hõlmavaid probleeme. Mida paremini veresuhkru tase kontrolli all hoida, seda kaugemale tulevikku on võimalik tüsistusi lükata,“ kinnitab veresoontekirurg.

29.05.2017

Диабетическая стопа требует ежедневного ухода и заботы

Кадри Пенъям

Ангиохирург Вероника Пальмисте, которая принимает пациентов в Восточно-таллиннской центральной больнице, заверяет, что для людей с сахарным диабетом важнее всего компенсация болезни и удержание сахара в пределах нормы.

"Со временем диабет приводит к множественным осложнениям. Могут быть затронуты, например, глаза, почки и кровеносная система. Чем лучшего контроля над уровнем сахара удается добиться, тем позднее проявятся осложнения", - заверила ангиохирург.

29.05.2017

Veresuhkru mõõtmise põhitõed – mida jälgida?

Kadri Penjam

Kuidas selgeks teha, kas minu glükomeeter on töökorras? Miks näitavad erinevad glükomeetrid samal ajal erinevat tulemust? Kuidas on korrektne veresuhkrut mõõta? Nendele ja veel nii mõnelegi teisele küsimusele püüame leida vastuse.

Linus Medicali esindaja Anna Nukka sõnul tuleb veresuhkru mõõtmisel järgida põhireegleid, mis esmapilgul tunduvad ehk lihtsad ja loogilised, kuid vajavad siiski ülekordamist.

Puhtad käed ja usaldusväärne glükomeeter

29.05.2017

Основные правила измерения сахара в крови – на что обращать внимание?

Кадри Пенъям

Как определить, исправен ли глюкометр? Почему разные глюкометры показывают разные результаты? Как правильно измерять сахар в крови? Попробуем найти ответ на эти и другие вопросы.

По словам представителя Linus Medical Анны Нукка, при измерении сахара в крови следует придерживаться основных правил, которые на первый взгляд кажутся простыми и логичными, но все же нуждаются в повторении.

Чистые руки и надежный глюкометр

29.05.2017

Diabeet ei välista turvalist beebiootust

Kadri Penjam

Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus patsiente vastu võttev ämmaemand Annaliisa Kruutmann kinnitab, et diabeet kui haigus ei ole iseenesest järglaste saamisel takistuseks. Küll aga peab olema diabeetiku rasedus planeeritud ning haigus kompenseeritud – seda selleks, et tagada lapse igakülgne areng raseduse planeerimisest sünnituseni.

29.05.2017

Сахарный диабет не исключает безопасного вынашивания ребенка

Кадри Пенъям

Работающая в женской клинике Восточно-таллиннской центральной больницы акушер Анналийза Круутманн заверяет, что сам по себе сахарный диабет не мешает вынашиванию детей.  Зато беременность женщины с сахарным диабетом требует планирования, и болезнь должна быть компенсирована, чтобы гарантировать гармоничное развитие ребенка на протяжении всей беременности.

Lehed