30.01.2017

Kuidas süstida diabeetikut säästes?

Kadri Penjam

Igapäevane korduv süstimine on diabeetiku elu loomulik osa. Ilma insuliinita ei saa, kuid teadlikult ja oskuslikult tegutsedes on süstimine valutu ning traumeerib vähem.

Ida-Tallinna Keskhaiglas patsiente nõustav diabeediõde Marje Klauks kinnitab, et kuigi diabeetikud  süstivad end igapäevaselt, valitseb siiani patsientide seas väärarusaamu, mida tuleb vastuvõtul üha uuesti üle korrata.

30.01.2017

Как правильно выполнять инъекции больным с сахарным диабетом

Кадри Пенъям

Ежедневные неоднократные инъекции являются естественной частью жизни человека с сахарным диабетом.  Без инсулина нельзя, и если действовать правильно, то инъекции будут безболезненными и минимально травмирующими. 

Медицинская сестра диабетологического профиля Марье Клаукс, консультирующая пациентов в Восточно-таллиннской центральной больнице, отметила, что среди пациентов до сих пор бытуют мифы, которые приходится постоянно опровергать.

30.01.2017

Diabeetik vajab tasakaalustatud menüüd  

Diabeedi korral on oluline selgeks teha, millist tüüpi diabeeti patsient põeb, kas on lisaks kaasuvaid haigusi ning sellest lähtuvalt panna paika just temale sobilik toitumisplaan. See, kui mitmekülgselt diabeetik toitub, paneb aluse tema tervislikule seisukorrale ja toetab elukestvat haigusega toimetulekut.

30.01.2017

Больному сахарным диабетом требуется сбалансированное меню 

При сахарном диабете важно определить тип диабета, есть ли сопутствующие заболевания, и уже исходя из этого составляектся индивидуальный план питания.  От того, насколько разнообразно меню человека с сахарным диабетом, зависит его здоровье и повседневная жизнь.

30.01.2017

Iga laps on erinev – nagu ka tema diabeet

Kadri Penjam

Mida ma olen oma diabeetikust lapse vanemaks olemise kogemusest õppinud? Eks eelkõige ikka seda, et ükski päev ei ole teisega sarnane ning iga hommik algab kui esimene. Olen tänaseks leppinud sellega, et päris igal ajahetkel ei saa ma lapse kõrval olla ega suuda kõiki ettetulevaid olukordi alati kontrollida.

30.01.2017

Каждый ребенок особенный, как и его сахарный диабет

Кадри Пенъям

Чему я научилась, как родитель ребенка с сахарным диабетом? Прежде всего, тому, что все дни разные, и каждое утро начинается как первое.  Я уже смирилась с тем, что не могу постоянно быть рядом с ребенком и все контролировать. 

Webform

test

Eesti keel

Lehed