Diabeetiliste abivahendite muudatused alates 01.01.2021

10.03.2021

Haigekassa hüvitab diabeediga patsientidele järgmised abivahendid:

  • Glükomeetri testribad, lantsetid,
  • Insuliini süstevahendite ühekordsed nõelad, korduvkasutatav insuliini süstevahend,
  • alla 19-aastastele lastele insuliinipump ja selle lisatarvikud (infusioonivahendid, reservuaarid, glükoosisensorid)
  • alla 19-aastastele lastele, 1. tüüpi diabeediga rasedale ja emale kuni lapse 1-aastaseks saamiseni, samuti dialüüsil olevale või neerusiirikuga patsiendile pideva glükoosimonitooringu komplekt ja glükoosisensorid.

 

01.01.2021 alates kehtivad Haigekassa soodustusega järgmised piirkogused diabeetikute abivahenditele: (väljavõte määrusest)

§ 3. Glükomeetri testribadele:

1)    alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba kalendripoolaastas;

2)    rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba kalendripoolaastas;

3)    rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba kalendripoolaastas;

4)    I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 testriba kalendripoolaastas;

5)    II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 600 testriba kalendripoolaastas;

6)    II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba kalendripoolaastas;

7)    täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba kalendripoolaastas;

8)    muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;

9)    korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas.

§ 4. Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad (Peni nõelad):

1)    alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;

2)    I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;

3)    rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;

4)    II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 700 nõela  kalendripoolaastas;

5)    muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas

§ 5. Lantsetid:

1)    alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti kalendripoolaastas;

2)    rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti kalendripoolaastas;

3)    rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti kalendripoolaastas;

4)    I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 lantseti kalendripoolaastas.

5)    II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 600 lantseti kalendripoolaastas;

6)    II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti kalendripoolaastas;

7)    täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti kalendripoolaastas;

8)    muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti kalendripoolaastas;

9)    korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 lantseti kalendripoolaastas.

§ 43. Insuliinipumbad:

1)    kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba:

2)    5–18-aastasele lapsele, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba viie kalendriaasta jooksul või nelja kalendriaasta jooksul, kui insuliinipump ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast neljandat kasutusaastat.

§ 45. Insuliinipumba reservuaarid:

Haigekassa võtab insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 122 reservuaari eest kalendriaastas.

§ 46. Pideva glükoosimonitooringu komplekt:

Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku pideva glükoosimonitooringu komplekti eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:

1)    alla 19-aastasele isikule, kes § 43 lõikes 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul;

2)    I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni ühe A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi transmitteri eest kahe aasta jooksul;

3)    I tüübi diabeedi haigele, kellel on neerusiirik (RHK 10 diagnoosikood Z94.0) või kes on dialüüsil, ühe A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi transmitteri eest kahe kalendriaasta jooksul.

§ 47. Glükoosisensorid:

Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike glükoosisensorite eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:

1)    alla 19-aastasele isikule, kes § 46 lõike 3 punktis 1 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitooringu komplekti, kuni 55 Enlite, 55 Guardian või 33 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendriaastas;

2)    I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 16 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendripoolaastas;

3)    I tüübi diabeedi haigele, kellel on neerusiirik (RHK 10 diagnoosikood Z94.0) või kes on dialüüsil kuni 16 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendripoolaastas.

Transpordiviisid:

omniva transport